| domenica, 25 novembre 2018 |
Evento globale
YANGSHENG QIGONG M° LI RONGWEI
17:00 » 19:00
 

OPEN DAY - Corso Yansheng Qigong con il m° Li Rongwei